Doorkijk

Into Privacy

Into Privacy adviseert en ondersteunt organisaties op het gebeid van bescherming van
persoonsgegevens en bij de implementatie van Privacywetgeving binnen hun dagelijkse
activiteiten.

Met de komst van aangescherpte Nederlandse en de nieuwe Europese wetgeving moeten
organisaties aan strengere privacyregels voldoen.

  • Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan en moeten organisaties het
    verlies van persoonsgegevens melden bij de toezichthouder, de Autoriteit
    Persoonsgegevens, en in sommige gevallen bij hun klanten.
  • In april 2016 is de Europese privacy verordening aangenomen, wat betekent dat deze
    in mei 2018 toepasbaar zal zijn voor alle bedrijven en organisaties in Europa.
    Hiermee zullen nog additionele regels voor organisaties worden geïntroduceerd.

Organisaties die zich niet aan de regels houden kunnen een boete riskeren. In Nederland kan die boete oplopen tot € 820.000 of 10% van de nationale jaaromzet en op basis van de Europese regels in 2018 tot € 20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Bovendien is de reputatieschade bij inbreuk op gevoelige informatie of bij een aanwijzing door de toezichthouder aanzienlijk.

Organisaties zijn naast de meldingsplicht bij een datalek ook verplicht een transparante en solide privacy administratie te voeren, waarin verplichtingen als doelbinding, toestemming en rechten van de betrokkenen zijn vastgelegd. Tevens dient aantoonbaar gemaakt te kunnen worden dat passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen zijn genomen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Into Privacy zorgt met het creëren van bewustwording en een praktijkgerichte aanpak dat uw organisatie snel compliant is aan de wetgeving en voorbereid is op eventuele calamiteiten. Doordat wij tevens op kunnen treden als interne toezichthouder en adviseur blijft uw organisatie permanent hieraan voldoen en neemt de externe toezichthouder enige afstand.

Voor meer informatie en een vrijblijvende Privacy Quickscan kunt u contact opnemen met Into Privacy via info@intoprivacy.nl of telefonisch Rob Pietjouw 06-551 51 007